ติดต่อสำนักราช

สำนักราชเลขาธิการ
พระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02 220 7200
โทรสาร. 02 224 3259

กองงานในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โทร. 02 280 1640-1
โทรสาร. 02 280 1639

ทำเนียบองคมนตรี
ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02 220 7400
โทรสาร. 02 220 7401

กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
โทร. 02 574 0595-6
โทรสาร. 02 574 0612

กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
โทร. 02 281 1111
โทรสาร. 02 668 2838

ศูนย์สารสนเทศ สำนักราชเลขาธิการ
ถนนศาลายา – บางภาษี ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 02 431 3304, 02 431 3293, 02 431 3312

กองศิลปาชีพ
โทร. 02 281 1111
โทรสาร. 02 281 6229

สถาบันสิริกิติ์
โทร. 02-2839411,02-2839226,02-2839488

หากพบปัญหาการใช้งาน กรุณาแจ้งมาที่ supportweb@ohm.go.th